ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงมหาดไทย 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงมหาดไทย 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกระทรวงมหาดไทย 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกระทรวงมหาดไทย 18 ก.ย. 55
5 สรุปภาพรวมการสอบทานรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย 15 ก.ย. 54
6 รายงานการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 8 ก.ย. 54
7 รายงานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2552 30 ส.ค. 54
8 รายงานการสอบทาน โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 25 ส.ค. 54
9 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
10 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 6 เดือน) 4 ก.พ. 53
11 รายงานการสอบทาน ค.ต.ป. กระทรวงมหาดไทย 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงมหาดไทย | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ