ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ประวัติ
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 8 มกราคม 2553 11:19:58 เปิดอ่าน 1031 ครั้ง พิมพ์หน้านี้

นายพะนอม แก้วกำเนิด

ประธานกรรมการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม

อีเมล์ :
ตำแหน่งทางวิชาการ : ประธานกรรมการ
การศึกษา : - ปริญญาโททางการศึกษา สาขาการศึกษา
- ปริญญาตรี กศ.บ. สาขาการศึกษา
อาชีพก่อนเกษียณ : รับราชการ
ตำแหน่งสุดท้าย : อธิบดีกรมวิชาการ ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา
สถานที่ทำงาน
สุดท้ายก่อนเกษียณ :
องค์การค้าของครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติการทำงานปัจจุบัน :
ประวัติการทำงานอดีต : - เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
- อธิบดี กรมการฝึกครู
- รองปลัดกระทรวงศึกษษธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- อธิบดี กรมสามัญศึกษา
- อธิบดี กรมวิชาการ
- ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการองค์การค้าของคุรุสภา
ที่อยู่ส่งเอกสาร : 816/1 ซ.พัฒนาสามัคคี ซ.2 ถนนโชคชัย 4 ซ.17 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

 


หน้าหลัก | ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม | รายชื่อคณะกรรมการ | นายพะนอม แก้วกำเนิด