อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม

 

เรียกดูย้อนหลัง

 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

 

ลำดับ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ วันที่
1 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 16 มิ.ย. 57
2 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 23 เม.ย. 57
3 รายงานการสอบทานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (รอบ ๖ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 22 เม.ย. 57
4 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบ ๑๒ เดือน) ของกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 18 ก.ย. 55
5 รายงานการสอบทาน โดย คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม ปี 2550 14 ก.ย. 54
6 สรุปผลการสอบทาน กรณีปกติและกรณิพิเศษ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2552 โดย คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 30 ส.ค. 54
7 รายงานการสอบทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรณีปกติ โดยคณะะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 26 ส.ค. 54
8 รายงานการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 เม.ย. 54
9 สรุปรายการการสอบทาน กรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2552 4 ก.พ. 53
10 รายงานกลุ่มกระทรวงด้านสังคม 11 พ.ย. 52

 


หน้าหลัก | อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวงด้านสังคม | รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ